BYTOVÝ DŮM NERUDOVA (další informace o bytech)

V bytovém domě Nerudova je vyprojektováno 42 nových bytových jednotek a dvoupatrový parking nabízí 37 garážových stání. Ke každému bytu je vyprojektován sklep, který lze zakoupit individuálně a jeho umístění si lze vybrat. Sklepy, resp. sklady se nacházejí jak v jednotlivých patrech domu (tedy v bezprostřední blízkosti bytů), tak v suterénu domu, ale i za konkrétními garážovými stáními. Všechna patra domu (tedy i suterénní parking) jsou propojena výtahem. Téměř všechny bytové jednotky mají velké balkony nebo lodžie, část pak nadstandardně velké terasy. Byty jsou orientovány na východ a na západ. Terasy v posledních patrech poskytnou majitelům netušené výhledy do okolí, terasy orientované na sever pak překrásné výhledy na město Třebíč.

BYTOVÝ DŮM NERUDOVA (technické informace)

Konstrukce domu je skeletová, z monolitického betonu a následně vyzděna vápenopískovými tvárnicemi. Části plochých střech a některých teras jsou osázeny vegetační extenzivní zelení. Novostavba bytového domu je navržena v parametrech objektu v energeticky pasivním provedení, jedná se tedy o budovu s velmi nízkou energetickou náročností. Objekt bude napojen na centrální teplovod z teplárny Jih. Pro optimální provoz budovy je uvažováno s osazením domovní výměníkové stanice. V budově budou provedeny dva cirkulační okruhy vody. První bude zajišťovat cirkulaci teplé vody pro odběr v jednotlivých bytech. Druhý, se spádem max. 45°C, bude provozován v topném období, pro zajištění vytápění objektu. V jednotlivých bytech je navržena řízená výměna vzduchu včetně rekuperace tepla z odpadního vzduchu.

BYTOVÝ DŮM NERUDOVA (prodejce)

Výhradním prodejcem bytů je Realitní kancelář MICHÁLEK & PARTNERS, která má dlouhodobé zkušenosti s organizací výstavby a prodejem developerských projektů. Kancelář má zkušený tým realitních makléřů a externích spolupracovníků z oblasti realitní, právní, stavební, daňové a z oblasti znaleckých ocenění. Na trhu s nemovitostmi působí již od roku 1993.  Zajišťuje kompletní a profesionální servis týkající se prodeje, pronájmu, koupě a nájmu u všech druhů nemovitostí s dokonalou a letitou znalostí místního prostředí .

BYTOVÝ DŮM NERUDOVA (developer)

Investorem projektu je developerská společnost KLAVÍRKA, která kromě jiného realizovala jeden z nejúspěšnějších bytových projektů v krajském městě Jihlavě a velký bytový projekt v krajském městě Ostravě.

BYTOVÝ DŮM NERUDOVA (architekt)

Autorem návrhu, ale i projektu ke stavebnímu povolení je atelier FABÍK se sídlem v Třebíči. Projektový ateliér se dlouhodobě zabývá jak navrhováním pozemních staveb , tak úpravou veřejných prostranství.

Fotogalerie

Jsme členy